Chứng nhận sản phẩm

MEDIPAG-20MT là sản phẩm ứng dụng công nghệ khử khuẩn bằng polyme hiện đại và an toàn nhất hiện nay. Hợp chất guanidine có trong sản phẩm có khả năng hút, bám và phá vỡ cấu trúc màng tế để bào tiêu diệt vi khuẩn. Cơ chế độc đáo này giúp MEDIPAG-20MT có khả năng diệt khuẩn rất cao ở nồng độ rất thấp.

Sản phẩm MEDIPAG 20 MT đã được Bộ Y tế chứng nhận khả năng diệt khuẩn (số 01-13/HC/VSDTTƯ) và cấp phép lưu hành (số VNDP-HC-698-08-13)…

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế